Condicions generals de contractació

Condicions generals de contractació

Abans de contractar qualsevol dels serveis que posem a la vostra disposició en aquesta web, és imprescindible que llegiu les condicions i els termes que s'apliquen a la prestació dels serveis que ofereix zonaheroes.com propis de la seva activitat principal de descripció de productes o serveis : Venda de productes en format digital i serveis de màrqueting en línia.

L'usuari només hi pot accedir i contractar aquests serveis de zonaheroes.com després de llegir i acceptar aquestes condicions de contractació.

A l'acceptar aquestes condicions l'usuari queda vinculat per aquests termes, que, juntament amb la política de privacitat, regeixen la nostra relació comercial.

Si no està d'acord amb alguna part dels termes, no podrà contractar els serveis oferts.

zonaheroes.com es reserva el dret de modificar o canviar les presents condicions en qualsevol moment. Si les modificacions constitueixen un canvi substancial en els termes, zonaheroes.com ho notificarà publicant un anunci en aquest lloc web.

Els serveis oferts estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tenen al menys tinguin 18 anys d'edat.

Aquests termes han estat actualitzats per última vegada el 14

Identificació de l'venedor

En virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), s'ofereix la següent informació:

• Denominació social és: Online Serveis Telemàtics SL
• CIF / NIF: B19677095
• Domicili social està en C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)
• Identificació en AGPD: "Usuaris i subscriptors web" "Clients i proveïdors".
• Activitat social és: serveis de màrqueting en línia.

Serveis oferts en aquesta web

zonaheroes.com posa a disposició els següents serveis subjectes a les seves condicions particulars de contractació:

comunicació general
• Disseny d'estratègies de comunicació online / offline.
• Redacció de notes de premsa i enviament nacional o segmentat.
• Redacció de continguts corporatius.
• Relació amb mitjans i agències.

Imatge
• Fotografia digital per a premsa, web i esdeveniments.
• Retoc bàsic en JPG i revelat de RAW.
• Formació bàsica sobre fotografia digital.

SEO
• Consultoria SEO per a web, blog i e-Commerce.
• Seu bàsic per a continguts web.
• Anàlisi i creació de perfil d'enllaços (SEO off page).
• Instal·lació, configuració i optimització de WordPress o Joomla.

Disseny
• Maquetació de continguts: diaris, revistes, catàlegs, llibres, fullets, pdf i ebook,
• Disseny bàsic de cartells, targetes, flayers, banners i CTA per a web.
Màrqueting de continguts i Inbound màrqueting
• Planificació d'estratègies i social pla.
• Redacció de continguts per a blogs, webs o microsites.
• Gestió de perfils i continguts socials (Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Tuenti, Google+)
• Campanyes SEM (AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads)

ràdio
• Locució d'informatius i publicitat.
• Control tècnic de taules analògiques.

com a condició per a contractar els Serveis oferts, estàs obligat a registrar-te al formulari corresponent de zonaheroes.com i proporcionar informació de registre. La informació de registre que proporcioneu ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment. No fer-ho constitueix una violació dels termes, que poden resultar en la dissolució del contracte amb zonaheroes.com.

Solucions de tercers

Alguns serveis poden incloure solucions de tercers. zonaheroes.com pot proporcionar enllaços a llocs web de tercers com a partners associats a zonaheroes.com per a la prestació d'alguns serveis.

Acceptes també que el Servei pot incloure solucions de seguretat que en limita l'ús i que hauràs d'usar aquests serveis d'acord amb les regles d'ús establerts per zonaheroes.com i els seus Partners de seguretat i qualsevol altre ús pot constituir un dret d'autor infracció.

Queda prohibit alterar, eludir, fer enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera la tecnologia de seguretat aportada per zonaheroes.com per qualsevol raó.

Les violacions de seguretat de sistema o xarxa poden resultar en responsabilitat civil o penal.

Preus i formes de pagament

Et comprometes a abonar els serveis contractats a zonaheroes.com en les formes de pagament acceptades per zonaheroes.com i per qualsevol quantitat complementària (inclosos els impostos i càrrecs per pagaments endarrerits, segons el cas)

El pagament sempre és a la bestreta de l'100% i els serveis seran subministrats quan confirmem el pagament.

Els preus aplicables a cada producte i / o servei són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda incloent-hi, si és el cas, tots ells l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit) per a transaccions dins del territori espanyol.

Sistema comú de l'impost sobre el valor afegit de la Unió Europea

Atenent al que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d'aquest impost i la Directiva Europea 2008/8 / CE, l'operació pot resultar exempta o no subjecta a la mateixa en funció de país de residència de l'comprador i de la condició en què actua el mateix (empresari / professional o particular). En conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda es pot veure alterat respecte a la que figura exposat en la pàgina web.

El preu dels serveis o infoproductes venuts per zonaheroes.com inclou el IVA espanyol. No obstant això, el preu final de la teva comanda pot variar depenent de el tipus impositiu d'IVA que s'apliqui a la comanda. Per a les comandes amb destinació a altres països de la Unió Europea, l'IVA espanyol serà deduït i s'aplicarà el tipus impositiu d'IVA corresponent a país de destinació. El preu final apareixerà durant la confirmació de la teva comanda i reflectirà el tipus impositiu d'IVA corresponent a país de destinació dels productes.

Els preus dels serveis poden canviar en qualsevol moment a discreció única i exclusiva de zonaheroes.com. Els serveis no brinden protecció de preus o reemborsaments en el cas de reducció de preus o ofertes promocionals.

zonaheroes.com accepta aquestes formes de pagament:
• Transferència
• PayPal

Modalitat de el suport i ús raonable

Els serveis han de ser sol·licitats a través dels canals adequats per a ser rebuts i respostos en un termini raonable de temps.

Aquests canals són els respectius formularis ubicats en cadascun dels serveis oferts.

Cada sol·licitud està subjecta a la valoració i l'aprovació per part de zonaheroes.com.

zonaheroes.com pot proporcionar solucions alternatives al client incloent-hi la derivació a la xarxa de socis zonaheroes.com.

Clàusula d'ús raonable

El terme il·limitat està subjecte a una clàusula d'ús raonable. La definició de lús raonable es determina per zonaheroes.com, a la seva discreció única i exclusiva. Els clients que zonaheroes.com consideri que abusen del servei seran contactats per zonaheroes.com.

zonaheroes.com es reserva el dret de suspendre el servei si considerem que excedeix la clàusula d'ús raonable.

Exclusió de responsabilitat

zonaheroes.com no garantirà que la disponibilitat del servei objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, així com tampoc de la pèrdua de dades que estiguin allotjades als seus servidors, interrupció d'activitats mercantils o qualsevol perjudici derivat pel funcionament dels serveis, o de les expectatives generades al Client, com a conseqüència de:

1. Causes alienes al control de zonaheroes.com i causes fortuïtes i/o de causa major.
2. Avaries causades per usos incorrectes per part de l'Client, especialment les derivades de la contractació d'un servei inadequat per al tipus d'activitat i ús realitzat pel Client i / o per tercers a través de la seva pàgina web.
3. Parades programades i / o alteracions en el contingut realitzades de mutu acord entre les parts per al manteniment o realització d'actuacions excepcionals prèviament pactades.
4. Virus, atacs informàtics i / o altres actuacions de tercers que ocasionen la impossibilitat total o parcial de la prestació dels serveis.
5. Incorrecte o deficient funcionament d'Internet.
6. Altres circumstàncies imprevisibles.

D'aquesta manera, el Client accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a Online Serveis Telemàtic SL qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús de l'servei contractat.

Online Servicios Telemático SL no serà responsable en cap cas pels errors o els danys produïts per l'ús ineficient i de mala fe del servei per part del Client. Tampoc serà responsable Online Servicios Telemático SL de les conseqüències majors o menors per la manca de comunicació entre Online Servicios Telemático SL i el Client quan sigui imputable al no funcionament del correu electrònic facilitat o falsedat de les dades proporcionades pel Client en el registre d'usuari de zonaheroes.com.

Causes de dissolució de l'contracte

La dissolució de l'contracte de serveis pot ocórrer en qualsevol moment per qualsevol de les dues parts.

No estàs obligat a les condicions de permanència amb zonaheroes.com si no estàs satisfet amb el nostre servei.

zonaheroes.com pot acabar o suspendre qualsevol i tots els Serveis contractats amb zonaheroes.com immediatament, sense previ avís o responsabilitat, en cas que tu no compleixis les condicions aquí exposades.

A la dissolució de l'contracte, el teu dret a utilitzar els Serveis de cessar immediatament.

Seran causes de dissolució de contracte:

• La falsedat, en tot o en part, de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei.
• Alterar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera la tecnologia de seguretat aportada per zonaheroes.com.
• També els casos d'abús dels serveis de suport pel requeriment de més hores de les establertes en el contracte.

La dissolució implica la pèrdua dels seus drets sobre el servei contractat.

Validesa dels preus i ofertes

Els serveis oferts a la web, i els preus d'aquests, estaran disponibles per la seva compra mentre es trobin en el catàleg de serveis visualitzats per mitjà de la pàgina web. Es prega als usuaris que accedeixin a versions actualitzades de la pàgina web per evitar errors en els preus. En tot cas, les comandes en tramitació mantindran les seves condicions durant 7 dies des del moment de la seva formalització.

desistiment comercial

El desistiment és la facultat d'un consumidor d'un bé per tornar-lo a el comerç dins d'un termini legal de 14 dies, Sense haver d'al·legar ni donar cap explicació a l'respecte ni sofrir una penalització.

El dret de desistiment no es podrà exercir (excepte per error o defecte en el producte o servei contractat), en els següents supòsits previstos per l'article 45 de la Llei de Comerç:

• Contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
• Contractes de subministrament de gravacions sonores o de vídeo, de discos i de programes informàtics que haguessin estat desprecintats pel consumidor, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent.
• I en general tots aquells productes encarregats a distància que es realitzin a la nostra mida: roba, revelat fotogràfic, etc., o que siguin susceptibles de còpia (llibres, música, videojocs, etc.).

El termini de desistiment en productes de contingut digital (Com els llibres digitals), quedarà suspès en el moment que s'utilitzin les claus per a l'accés a l'contingut digital.

El dret de desistiment, d'acord amb l'article 103.a de la llei 1/2007, no és aplicable a la prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb el consentiment previ previ del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per zonaheroes.com, haurà perdut el seu dret de desistiment.

Després d'acceptar-se la realització dels treballs contractats, zonaheroes.com, us notificarà la data de començament dels mateixos.

Si el dret de resolució s'exerceix 10 dies abans de l'inici del servei, zonaheroes.com reemborsarà la quantitat percebuda sense cap retenció i mai després de 14 dies. Si s'hagués exercitat el dret esmentat en un termini inferior als 10 dies, Es retornarà un 50% de l'import, i si s'exerceix amb posterioritat, no s'abonarà cap quantitat.

Així mateix, zonaheroes.com podrà procedir a la resolució del contracte si l'usuari no efectua el corresponent pagament o s'incorre en algunes de les actuacions exposades en l'apartat de causes de dissolució del contracte.

Com cancel·lar el contracte de serveis

Si vols cancel·lar el teu contracte amb zonaheroes.com, has de posar-te en contacte amb nosaltres amb una sol·licitud de desistiment de contracte abans que hagi començat a executar-se el servei contractat (veure procés i formulari de desistiment a baix)
zonaheroes.com garanteix al client el reemborsament de les quantitats abonades en el termini de catorze (14) dies naturals comptats a partir de la data de comunicació fefaent de l'exercici del seu dret de desistiment sempre que aquest compleixi els requisits i hagi estat acceptat per zonaheroes.com.

Conseqüències de l'desistiment

En cas de desistiment per part teva, et tornarem tots els pagaments rebuts que ens hagis realitzat sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informes de la teva decisió de desistir de el present contracte i sempre que s'hagi notificat amb 10 dies d'antelació a la data de començament dels treballs contractats.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per tu per la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència de l'reemborsament.

Si el servei objecte d'aquest contracte s'ha iniciat durant el termini de desistiment (14 dies), d'acord amb l'article 108.3 de la llei 1/2007, Online Serveis Telemàtics SL podrà retenir la part proporcional corresponent a l'servei prestat, incloent el servei de suport i, en el cas que el servei s'hagi prestat totalment, d'acord amb l'article 103.a de la citada llei, el dret de desistiment no és aplicable.

Les devolucions corresponents a pagaments realitzats mitjançant PayPal o Stripe es realitzaran a través de el mateix canal, mentre que qualsevol altre tipus de devolució es realitzarà per mitjà de transferència bancària a un compte facilitat pel client. La devolució de l'import la realitzarem en els següents 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistiment.

Tots els serveis que et hàgim subministrat, per la seva naturalesa sobreviuran la dissolució si estan abonats en la seva totalitat, incloent sense limitació, les disposicions de propietat, renúncies de garantia, indemnització i limitacions de responsabilitat.

Model de formulari de reclamació o desistiment

L'usuari / comprador podrà notificar-nos la reclamació o el desistiment, bé a través de correu electrònic a: info (arroba) contactar.online o bé per correu postal a l'adreça indicada al formulari de desistiment.

Copia i enganxa aquest formulari en Word, el completes i ho envies per correu electrònic o postal.

A l'atenció d'Online Serveis Telemàtics SL
C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada).
info (arroba) contactar.online

Per la present li comunico que reclam / desisteixo de el contracte de venda de el següent bé / prestació de el següent servei:
........................................................................
Contractat el dia: .............
En cas de reclamació indica el motiu:
........................................................................

SI vas contractar UN CRÈDIT A EL CONSUM per finançar la compra realitzada a distància inclogui el següent text en la seva notificació de desistiment:

Se li notifica igualment que segons l'article 29 de la Llei 16/2011, de 24 de juny de contractes de crèdit, que, ja que es he desistit d'el contracte subministrament de béns / serveis i es va finançar totalment / parcialment mitjançant un crèdit vinculat, deixaré d'estar obligat per aquest contracte de crèdit sense cap penalització.

A continuació, indica el teu nom com a consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:

Ara indica el teu domicili com a consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:

Indica la data en què reclames / desisteixes de l'contracte:

Signatura la teva sol·licitud de reclamació / desistiment si aquesta es notifica a Online Serveis Telemàtics SL en format paper
(Lloc), a .................................... de ......................... de 20 ...

La devolució de l'import la faré en els següents 14 dies naturals a partir de la data en què s'aprovi la seva devolució.

Normativa Europea de Consum

La Comissió Europea ha creat la primera plataforma europea per a la resolució de conflictes en el comerç "online" emparada en l'última llei de consumidor. En aquest sentit, com a responsables d'una plataforma de venda online, tenim el deure d'informar als nostres usuaris sobre l'existència d'una plataforma en línia de resolució alternativa de conflictes.

Per recórrer a la plataforma de resolució de conflictes, l'usuari ha d'utilitzar el següent enllaç: http://ec.europa.eu/odr

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Online Serveis Telemàtics SL informa l'usuari que hi ha un fitxer de dades de caràcter personal identificat com "Clients / Proveïdors" creat per i sota responsabilitat d'Online Serveis Telemàtics SL amb les finalitats adequades a el tractament entre les quals es troben:

1. a) La gestió de les relacions jurídic-econòmiques entre la titular i els seus clients.
2. b) La Gestió de l'contracte de serveis amb el client.

En la mesura que així ho hagi autoritzat l'interessat; essent responsabilitat de l'usuari l'exactitud dels mateixos.

Si no manifesti el contrari, el titular de les dades consent expressament el tractament autoritzat total o parcial d'aquestes dades pel temps que sigui necessari per complir amb les finalitats anteriorment indicats.
Online Serveis Telemàtics SL es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i d'adoptar les mesures de seguretat exigides per la legislació aplicable per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat , sempre d'acord a l'estat de la tecnologia disponible.

L'usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu electrònic: info (arroba) contactar.online juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia de l'DNI o equivalent, indicant en l'assumpte " PROTECCIÓ DE DADES ".

Aquests termes estan subjectes a la política de privacitat d'Online Serveis Telemàtics SL.

Confidencialitat

Té caràcter confidencial tota la informació i documentació utilitzada durant la contractació, desenvolupament i execució de les Condicions contractuals que regulen les relacions entre Online Serveis Telemàtics SL i el Client. No s'entendrà informació confidencial aquella que sigui divulgada per acord entre les parts, aquella que es converteixi en pública per igual motiu o aquella que hagi de ser revelada d'acord amb les lleis o amb una resolució judicial d'autoritat competent i aquella que sigui obtinguda per un tercer que no es trobi sota l'obligació de confidencialitat alguna. Ambdues parts s'obliguen a complir el deure de confidencialitat ia mantenir-per un període mínim de dos (2) anys després de finalitzar les esmentades Condicions contractuals que regulen les relacions d'Online Serveis Telemàtics SL i el Client.

Tota informació rebuda per part de el client ja siguin imatges, textos, dades d'accés com a usuaris i contrasenyes de WordPress, hosting o altres, es tractarà de manera confidencial, estant totalment prohibida la cessió a tercers tret que comptem amb el seu consentiment i sempre per la mateixa finalitat en la qual han estat obtingudes les dades.

Limitació de responsabilitat

zonaheroes.com es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la Web, de la configuració i presentació d'aquesta, de les condicions d'accés, condicions de contractació, etc . Per tant, l'USUARI haurà d'accedir a versions actualitzades de la pàgina.

En cap cas zonaheroes.com és responsable davant de qualsevol incompliment del contracte que es produeixi per part seva, negligència respecte al lloc, el servei o qualsevol contingut, per qualsevol pèrdua beneficis, pèrdua d'ús, o els danys reals, especials, indirectes, incidentals, punitius o conseqüents de qualsevol tipus derivats del mal ús per part teva de les eines subministrades.

L'única responsabilitat de zonaheroes.com serà subministrar el servei de contractació publicitària en els termes i condicions expressats en aquesta política de contractació.

zonaheroes.com no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar de l'ús indegut dels productes o serveis subministrats.

Propietat intel·lectual i industrial

Online Servicios Telemáticos SL és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la pàgina zonaheroes.com, i dels elements continguts a la mateixa entre els quals es troben les revistes descarregables a la web.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part de l'contingut de la pàgina per a propòsits públics o comercials sense l'autorització d'Online Serveis Telemàtics SL.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els arts. 270 i ss. de l'vigent Codi Penal.

En el cas que l'usuari desitgi comunicar alguna incidència, comentari o efectuar alguna reclamació, podrà remetre un correu electrònic a info (arrova) contactar.online indicant el seu nom i cognoms, el servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

Per contactar amb Online Serveis Telemàtics SL o plantejar qualsevol dubte, qüestió o reclamació pot utilitzar qualsevol dels següents mitjans:

Correu electrònic: info (arroba) contactar.online

Idioma

L´idioma en què se celebrarà el contracte entre zonaheroes.com i el Client és el castellà.

Jurisdicció i lleis aplicables

zonaheroes.com i L'USUARI, es regiran per dirimir qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés, o ús d'aquesta pàgina web, per la legislació espanyola, i se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Granada.