គោលនយោបាយភាពឯកជន

គោលនយោបាយភាពឯកជន

នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាគោលការណ៍ឯកជនប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាការប្រកាសគោលការណ៍របស់ខ្ញុំ។

ក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើគេហទំព័រនេះខ្ញុំចង់ផ្តល់ជូនអ្នកនូវការធានាស្របច្បាប់ដ៏ធំបំផុតទាក់ទងនឹងភាពឯកជនរបស់អ្នកហើយពន្យល់ដល់អ្នកឱ្យបានច្បាស់និងមានតម្លាភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទាក់ទងនឹងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងគេហទំព័រនេះ។

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនឹងមានសុពលភាពសម្រាប់តែទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលទទួលបាននៅលើគេហទំព័រប៉ុណ្ណោះដែលមិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀតទេទោះបីវាត្រូវបានភ្ជាប់ដោយគេហទំព័រក៏ដោយ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌខាងក្រោមនេះត្រូវបានចងភ្ជាប់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកដែលទទួលបន្ទុកគេហទំព័រនេះដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវចំណាយពេលពីរបីនាទីដើម្បីអានវាហើយប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងបញ្ហានេះសូមកុំផ្ញើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រនេះ។

គោលការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី ០៣/២៥/២០១៨

សម្រាប់គោលបំណងនៃបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្ញើមកយើងនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារ“ អ្នកប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័រនិងអ្នកជាវ” ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Online Servicios Telemáticos SL ជាមួយ NIF: B19677095 និងជាមួយ អាសយដ្ឋាននៅ C / Blas de Otero nº16º Iz ។ -១៨២៣០ - អាល់ប៊ុលតូ (Granada) ។ ឯកសារនេះបានអនុវត្តនូវវិធានការណ៍សន្តិសុខបច្ចេកទេសនិងចាត់តាំងទាំងអស់ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យ ១៧២០ / ២០០៧ នៃការអភិវឌ្ឍអិល។ ឌី។ អេ។

ការផ្ញើនិងកត់ត្រាទិន្នន័យទូទៅ។

ការផ្ញើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅលើគេហទំព័រនេះគឺចាំបាច់ក្នុងការទាក់ទង ផ្តល់មតិ ជាវប្លក់ zonaheroes.com ជួលសេវាកម្មដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះ និងទិញសៀវភៅជាទម្រង់ឌីជីថល។

ដូចគ្នានេះដែរការមិនផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានស្នើសុំឬមិនទទួលយកគោលការណ៍ការពារទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីភាពមិនអាចទៅរួចនៃការជាវមាតិកានិងដំណើរការសំណើដែលបានធ្វើឡើងនៅលើគេហទំព័រនេះ។

វាមិនចាំបាច់ទេដែលអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការរុករកគេហទំព័រនេះ។

ទិន្នន័យអ្វីដែលគេហទំព័រនេះត្រូវការនិងសម្រាប់គោលបំណងអ្វី។

zonaheroes.com នឹងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ តាមរយៈទម្រង់អនឡាញ តាមរយៈអ៊ីនធឺណិត។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាន អាស្រ័យលើករណីនីមួយៗ អាចជាឈ្មោះ នាមត្រកូល អ៊ីមែល និងការតភ្ជាប់ចូលប្រើប្រាស់។ ដូចគ្នានេះដែរ ក្នុងករណីសេវាកម្មចុះកិច្ចសន្យា ការទិញសៀវភៅ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ខ្ញុំនឹងសួរអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិន្នន័យធនាគារ ឬការទូទាត់ជាក់លាក់។

គេហទំព័រនេះនឹងត្រូវការទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គោលបំណងនៃការប្រមូលហើយយើងប្តេជ្ញាថា៖

 • បង្រួមអប្បបរមាដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។
 • ក្លែងបន្លំទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
 • ផ្តល់តម្លាភាពចំពោះមុខងារនិងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅលើគេហទំព័រនេះ។
 • អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ត្រួតពិនិត្យដំណើរការទិន្នន័យរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានធ្វើនៅលើគេហទំព័រនេះ។
 • បង្កើតនិងកែលម្អធាតុសុវត្ថិភាពដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវលក្ខខណ្ឌរុករកដែលមានសុវត្ថិភាពល្អបំផុត។

គោលបំណងនៃទិន្នន័យដែលប្រមូលបាននៅក្នុងវិបផតថលនេះមានដូចខាងក្រោម៖

 1. ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អេស។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងទម្រង់ទំនាក់ទំនងណាមួយយើងអាចប្រើទិន្នន័យនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំរបស់អ្នកនិងឆ្លើយតបរាល់ការសង្ស័យពាក្យបណ្តឹងយោបល់ឬកង្វល់ណាមួយដែលអ្នកអាចមានទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលមានក្នុងគេហទំព័រ។ គេហទំព័រសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនតាមរយៈគេហទំព័រដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសំណួរទាក់ទងនឹងអត្ថបទស្របច្បាប់ដែលមានក្នុងគេហទំព័រក៏ដូចជាសំណួរផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចមាន។
 2. ដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ជីការជាវផ្ញើព្រឹត្តិប័ត្រការផ្សព្វផ្សាយនិងការផ្តល់ជូនពិសេសក្នុងករណីនេះយើងនឹងប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនិងឈ្មោះដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលធ្វើការជាវ។
 3. ដើម្បីសំរបសំរួលនិងឆ្លើយតបចំពោះមតិយោបល់ដែលធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើប្លក់។
 4. ដើម្បីធានាការអនុលោមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់និងច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ នេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍និងក្បួនដោះស្រាយដែលជួយគេហទំព័រនេះដើម្បីធានាការសម្ងាត់នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលវាបានប្រមូល។
 5. ដើម្បីគាំទ្រនិងកែលម្អសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនដោយគេហទំព័រនេះ។
 6. ដើម្បីលក់ផលិតផលនិងសេវាកម្មទីផ្សារនៅលើគេហទំព័រនេះ។

ក្នុងករណីខ្លះព័ត៌មានអំពីអ្នកទស្សនាគេហទំព័រនេះត្រូវបានចែករំលែកដោយអនាមិកឬប្រមូលផ្តុំជាមួយភាគីទីបីដូចជាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអ្នកឧបត្ថម្ភឬសាខាសម្រាប់គោលបំណងតែមួយគត់នៃការកែលំអសេវាកម្មរបស់ខ្ញុំនិងការរកប្រាក់លើគេហទំព័រ។ រាល់ការងារកែច្នៃទាំងអស់នឹងត្រូវបានកំណត់តាមបទដ្ឋានគតិយុត្តិហើយរាល់សិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងការការពារទិន្នន័យនឹងត្រូវគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ន។

ក្នុងករណីនីមួយៗអ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិពេញលេញលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេហើយអាចប្រើវាបានគ្រប់ពេល។

ក្នុងករណីណាក៏ដោយគេហទំព័រនេះផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនទៅឱ្យភាគីទីបីដោយមិនជូនដំណឹងជាមុននិងស្នើសុំការយល់ព្រមពីពួកគេ។

សេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័រនេះ។

ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសកម្មភាពរបស់ខ្លួន Online Servicios Telemáticos SL ចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដូចខាងក្រោមលក្ខខណ្ឌឯកជនដែលត្រូវគ្នា។

 • គេហទំព័រ cubenode.com
 • វេទិកាគេហទំព័រ។WordPress.org
 • សេវាកម្មអ្នកនាំសំបុត្រនិងផ្ញើព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន៖  MailChimp ៦៧៥ Ponce de Leon Ave NE, ឈុត ៥០០០ Atlanta, GA ៣០៣០៨ ។
 • ការផ្ទុកនិងការផ្ទុកលើពពក៖  Dropbox - ដ្រាយវ៍, Wetransfer, Amazon Web Services (Amazon S3)

ប្រព័ន្ធចាប់យកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលគេហទំព័រនេះប្រមូល។

គេហទំព័រនេះប្រើប្រព័ន្ធចាប់យកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗគ្នា។ គេហទំព័រនេះតម្រូវឱ្យមានការយល់ព្រមជាមុនពីអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់គោលបំណងដែលបានចង្អុលបង្ហាញ។

អ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិដកហូតការយល់ព្រមជាមុនរបស់ពួកគេនៅពេលណាមួយ។

ប្រព័ន្ធចាប់យកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រើដោយ zonaheroes.com  :

 • ទម្រង់ការជាវមាតិកា៖  នៅក្នុងបណ្តាញមានទម្រង់ជាច្រើនដើម្បីដំណើរការការជាវ។ សូមមើលនៅក្នុងប្រអប់អ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបញ្ជាក់ពីការជាវរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឱ្យអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់ពួកគេមានសុពលភាព។ ទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ជូននឹងត្រូវបានប្រើទាំងស្រុងដើម្បីផ្ញើព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាននិងធ្វើឱ្យអ្នកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើព័ត៌មាននិងការផ្តល់ជូនជាក់លាក់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនជាវ។ ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ MailChimp

នៅពេលប្រើសេវាកម្មរបស់វេទិកា MailChimp សម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការទីផ្សារតាមអ៊ីម៉ែលការគ្រប់គ្រងការជាវនិងផ្ញើព្រឹត្តិប័ត្រអ្នកគួរតែដឹងថា MailChimp វាមានម៉ាស៊ីនមេរបស់ខ្លួនដែលផ្ទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដូច្នេះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក  ពួកគេនឹងត្រូវផ្ទេរទៅអន្តរជាតិដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការរំលាយកំពង់ផែសុវត្ថិភាព។ តាមរយៈការធ្វើការជាវអ្នកយល់ព្រមនិងយល់ព្រមចំពោះទិន្នន័យរបស់អ្នកដែលត្រូវបានរក្សាទុកដោយវេទិកា MailChimp ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងការបញ្ជូនព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានដែលត្រូវគ្នា។ Mailchimp ត្រូវបានប្រែប្រួល ទៅមាត្រាស្តង់ដាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីការការពារទិន្នន័យ។

 • ទម្រង់ផ្តល់មតិ។ ៈគេហទំព័ររួមបញ្ចូលទាំងទម្រង់ដើម្បីផ្តល់យោបល់។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចដាក់យោបល់លើប្រកាសដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបញ្ចូលក្នុងទម្រង់ដើម្បីបញ្ចូលមតិយោបល់ទាំងនេះនឹងត្រូវបានប្រើទាំងស្រុងដើម្បីសម្របសម្រួលនិងផ្សព្វផ្សាយវា។
 • ទម្រង់ទំនាក់ទំនង៖  ក៏មានសំណុំបែបបទទំនាក់ទំនងសម្រាប់សំណួរការស្នើសុំឬទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ។ ក្នុងករណីនេះអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពួកគេហើយបញ្ជូនព័ត៌មានដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវការតាមរយៈគេហទំព័រ។
 • ខូគី:  នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ចុះឈ្មោះរឺរុករកគេហទំព័រនេះ“ ខូឃីស៍” ត្រូវបានរក្សាទុកអ្នកប្រើប្រាស់អាចពិនិត្យមើលគេហទំព័របាន គោលការណ៍ខូឃី។ ដើម្បីពង្រីកព័ត៌មានស្តីពីការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍និងវិធីធ្វើឱ្យពួកគេអសកម្ម។
 • ទាញយកប្រព័ន្ធ ៖ នៅលើគេហទំព័រនេះអ្នកអាចទាញយកខ្លឹមសារផ្សេងៗគ្នាដែលត្រូវបានបញ្ចូលជាទៀងទាត់ជាអត្ថបទវីដេអូនិងអូឌីយ៉ូ។ ក្នុងករណីនេះអ៊ីម៉ែលត្រូវបានទាមទារដើម្បីធ្វើឱ្យទម្រង់ការជាវ។ ព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងដែលបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជន។
 • ការលក់ការបោះពុម្ពផ្សាយ : តាមរយៈវិបផតថលអ្នកអាចទិញការបោះពុម្ពផ្សាយនិង infoproducts ពី Online Servicios Telemáticos SL ក្នុងករណីនេះព័ត៌មានអ្នកទិញ (ឈ្មោះនាមត្រកូលនិងលេខទូរស័ព្ទអាស័យដ្ឋានប្រៃសណីយ៍និងអ៊ីមែល) ត្រូវបានទាមទារតាមរយៈវេទិកា Paypal ជាទម្រង់ នៃការទូទាត់។

អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើបាន  ឈប់ជាវនៅពេលណាមួយ នៃសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ zonaheroes.com ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានដូចគ្នា។

អ្នកប្រើប្រាស់នឹងរកឃើញនៅក្នុងគេហទំព័រនេះទំព័រផ្សព្វផ្សាយការឧបត្ថម្ភអ្នកឧបត្ថម្ភគេហទំព័រ។  កម្មវិធីសម្ព័ន្ធ  ដែលចូលប្រើទម្លាប់រុករករបស់អ្នកប្រើដើម្បីបង្កើតប្រវត្តិរូបអ្នកប្រើនិងបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍និងទម្លាប់នៃការរុករករបស់ពួកគេ។ ព័ត៌មាននេះគឺអនាមិកហើយអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឡើយ។

ព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រដែលឧបត្ថម្ភទាំងនេះឬតំណភ្ជាប់គឺជាកម្មវត្ថុនៃគោលការណ៍ភាពឯកជនដែលត្រូវបានប្រើនៅលើគេហទំព័រទាំងនោះហើយនឹងមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ឯកជននេះឡើយ ដូច្នេះយើងសូមណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃតំណភ្ជាប់។

គោលការណ៍ភាពឯកជននៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានផ្តល់ជូននៅក្នុង Adsenseវត្តមានរបស់ google.

គោលការណ៍ភាពឯកជននៃប្រភពតាមដានដែលប្រើនៅលើគេហទំព័រនេះ។ :Google (វិភាគ)

នៅក្នុង zonaheroes.com យើងក៏សិក្សាពីចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់វា លក្ខណៈប្រជាសាស្រ្ត គំរូចរាចរណ៍របស់ពួកគេ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតជារួម ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ថាអ្នកណាជាទស្សនិកជនរបស់យើង និងអ្វីដែលពួកគេត្រូវការ។ ការតាមដានចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងក៏ជួយយើងបង្ហាញអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធបំផុត។

អ្នកប្រើប្រាស់ និងជាទូទៅ បុគ្គលធម្មជាតិ ឬស្របច្បាប់ណាមួយ អាចបង្កើតតំណខ្ពស់ ឬឧបករណ៍ភ្ជាប់បច្ចេកទេស (ឧទាហរណ៍ តំណភ្ជាប់ ឬប៊ូតុង) ពីគេហទំព័ររបស់ពួកគេទៅកាន់ zonaheroes.com ("តំណខ្ពស់")។ ការបង្កើតតំណខ្ពស់មិនបញ្ជាក់ពីអត្ថិភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាង zonaheroes.com និងម្ចាស់គេហទំព័រ ឬគេហទំព័រដែលតំណខ្ពស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬការទទួលយក ឬការយល់ព្រមដោយ zonaheroes.com នៃមាតិកា ឬសេវាកម្មរបស់វា . ក្នុងករណីណាក៏ដោយ zonaheroes.com រក្សាសិទ្ធិក្នុងការហាមឃាត់ ឬបិទតំណខ្ពស់ណាមួយទៅកាន់គេហទំព័រនៅពេលណាក៏បាន។

អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើបាន  ឈប់ជាវនៅពេលណាមួយ នៃសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ zonaheroes.com ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានដូចគ្នា។

ភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យ។

អ្នក​ប្រើ​ធានា​ថា​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​តាម​រយៈ​ទម្រង់​ផ្សេង​គ្នា​គឺ​ជា​ការ​ពិត ដោយ​ត្រូវ​មាន​កាតព្វកិច្ច​ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ការ​កែប្រែ​ដូច​គ្នា។ ដូចគ្នានេះដែរ អ្នកប្រើប្រាស់ធានាថាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ឱ្យត្រូវគ្នាទៅនឹងស្ថានភាពពិតរបស់គាត់ ដែលវាត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងត្រឹមត្រូវ។ លើសពីនេះ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវរក្សាទិន្នន័យរបស់ពួកគេឱ្យទាន់សម័យគ្រប់ពេលវេលា ដោយទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬភាពមិនពិតនៃទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ និងសម្រាប់ការខូចខាតដែលអាចបណ្តាលមកពីបញ្ហានេះចំពោះ Online Servicios Telemáticos SL ដែលជាម្ចាស់គេហទំព័រ zonaheroes ។ com

ការអនុវត្តសិទ្ធិទទួលបានការកែតម្រូវការលុបចោលឬការប្រឆាំង។

សិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មានដូចខាងក្រោមៈ

 • សិទ្ធិក្នុងការសួរថាតើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីខ្លះដែលយើងរក្សាទុកអំពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលណាមួយ។
 • សិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំឱ្យយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬកែដោយឥតគិតថ្លៃទិន្នន័យមិនត្រឹមត្រូវឬហួសសម័យដែលយើងរក្សាទុកអំពីអ្នកប្រើប្រាស់។
 • សិទ្ធិឈប់ជាវពីទំនាក់ទំនងទីផ្សារណាមួយដែលយើងអាចផ្ញើទៅអ្នកប្រើប្រាស់។

អ្នកអាចដឹកនាំការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់អ្នកនិងប្រើសិទ្ធិ។  ការចូលប្រើការកែតម្រូវការលុបចោលនិងការប្រឆាំង។ តាមប្រៃសណីយ៍ប្រៃសណីយ៍នៅឯ C / Blas de Otero nº16º Iz ។ -១៨២៣០ - Albolote (Granada) ឬតាមអ៊ីម៉ែលៈ info (at) contact.online រួមជាមួយភ័ស្តុតាងដែលមានសុពលភាពនៅក្នុងច្បាប់ដូចជាច្បាប់ថតចម្លង DNI ឬសមមូលដែលចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងប្រធានបទ“ ការការពារទិន្នន័យ” ។

ការទទួលយកនិងការយល់ព្រម។

អ្នកប្រើប្រាស់ប្រកាសថាត្រូវបានគេជូនដំណឹងអំពីលក្ខខណ្ឌស្តីពីការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនការទទួលយកនិងយល់ព្រមចំពោះការព្យាបាលដោយ Online Servicios Telemáticos SL តាមលក្ខណៈនិងគោលបំណងដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង ការជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់។.

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

សេវាកម្មអនឡាញTelemáticos SL សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលនយោបាយនេះដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងច្បាប់ឬយុត្តិសាស្ត្រថ្មីក៏ដូចជាការអនុវត្តឧស្សាហកម្ម។ ក្នុងករណីបែបនេះក្រុមហ៊ុននឹងប្រកាសនៅលើទំព័រនេះអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលបានណែនាំដោយការរំពឹងទុកសមហេតុផលនៃការអនុវត្តរបស់ពួកគេ។

សំបុត្រពាណិជ្ជកម្ម។

អនុលោមតាមអិលអេសអេសអេសអេសអេសអិលអេសអេសអេសអិលអិលមិនអនុវត្ត SPAM ទេដូច្នេះវាមិនផ្ញើអ៊ីម៉ែលពាណិជ្ជកម្មដែលមិនត្រូវបានស្នើសុំឬការអនុញ្ញាតពីអ្នកប្រើប្រាស់ពីមុនទេក្នុងករណីខ្លះវាអាចផ្ញើការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ខ្លួននិងការផ្តល់ជូនជាក់លាក់និង ភាគីទីបីក្នុងករណីដែលអ្នកមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកទទួល។ ហេតុដូច្នេះនៅក្នុងទម្រង់នីមួយៗដែលបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់អាចមានលទ្ធភាពផ្តល់ការយល់ព្រមយ៉ាងជាក់លាក់ដើម្បីទទួលបាន“ ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន” របស់ខ្ញុំដោយមិនគិតពីព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មដែលបានស្នើសុំជាពិសេស។ អ្នកក៏អាចបោះបង់ការជាវរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានតែមួយ។